Wil je massa’s poten­tiële klanten bereiken of een enorm pub­liek aanspreken met een effec­tieve reclame­cam­pagne? Dan zit je hier goed! Op straat, in winkel­cen­tra en in super­mark­ten ver­zorgt Cen­ter­com buiten­reclame­cam­pagnes van de groot­ste A-​merkfabrikanten tot aan de kle­in­ste cul­turele instellin­gen, en alles wat daar tussen zit.
 
Buitenreclame-A0-A1-A2-Specialzuilen-campagnes Adverteren-in-winkelcentra-abri-op-point-of-sale-ook-digitaal adverteren-in-de-supermarkt-op-reatilsigns-of-floorboards-en-vloerstickers-voor-het-schap


Elke cam­pagne, groot of klein, ver­zor­gen wij tot in de pun­t­jes. Ons streven naar per­fec­tie komt tot uit­ing in de ser­vice die wij onze klanten bieden waar­door goed ver­zorgde en effec­tieve cam­pagnes in heel Ned­er­land zicht­baar zijn.
 

Ook voor gemeen­ten, nationale providers en vast­goed­par­ti­jen - wij noe­men ze part­ners - heeft Cen­ter­com inter­es­sante opties. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe goeie locaties voor onze reclamevlakken. Onze part­ners spe­len hierin een
belan­grijke rol.

Addi­tional information