Algemeen 

Centercom BV, hierna te noemen Centercom, verleent u hierbij toegang tot www.centercom.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Centercom en derden zijn aangeleverd. Centercom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.centercom.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Centercom.Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Alle gegevens die wij ontvangen door het invullen van gegevens op deze website op welke manier dan ook of door het aanmelden voor de nieuwsbrief, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen alleen intern gebruikt worden en nooit gedeeld worden met derden.

 

 

 Beperkte aansprakelijkheid

De op www.centercom.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centercom.


In het bijzonder zijn alle prijzen op www.centercom.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Centercom. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centercom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION